डच में alive

उच्चारण
bn. in leven; actief; waakzaam

उदाहरण वाक्य

Everything was very green, very alive, full of forests and cows, that produce some of the best milk in Europe.
Alles was erg groen, levendig, vol met bossen en koeien die een van de beste melksoorten van Europa produceren.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
Alive or dead, I'll always love you.
Levend of dood, ik zal altijd van je blijven houden.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
Both are alive.
Ze leven allebei.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
Elephants are the largest land animals alive today.
Olifanten zijn de grootste nu op het land levende dieren.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
Every dog is alive.
Elke hond is in leven.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
He is still alive.
Hij is nog in leven.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
He was buried alive.
Hij werd levend begraven.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
I am alive even though I am not giving any sign of life.
Ik leef, zelfs al geef ik geen teken van leven.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
I don't know whether he is dead or alive.
Ik weet niet of hij dood of levend is.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
I want them alive.
Ik wil ze levend.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!

समानार्थक शब्द

1. bustling: alert, lively, swarming, brisk, quick, stirring, active
2. having life: animate, breathing, living, vital, active, mortal
3. existent: extant, working, operative, functioningdictionary extension
© dictionarist.com