डच में arcane

उच्चारण
bn. geheimzinnig; esotherisch

उदाहरण वाक्य

The news from Brussels so often concerns arcane institutional issues that do not relate to the lives of people.
Het nieuws uit Brussel gaat zo vaak over mysterieuze institutionele aangelegenheden die geen verband houden met het leven van de mensen.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
The Council will continue to tie its own hands with its arcane voting methods.
De Raad zal zichzelf in de weg blijven zitten met deze mysterieuze stemmethoden.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
Behind this arcane concept lies something that is basically worthwhile.
Dit onbegrijpelijke begrip versluiert iets dat op zich goed is.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!

समानार्थक शब्द

restricted: intimate, secret, private, classified, personal, privy, confidential



dictionary extension
© dictionarist.com