डच में concern

उच्चारण
n. business

डच में concern

उच्चारण
zn. bezorgdheid; interesse; onderneming, fabriek; conglomeraat
ww. zich bezig houden met; bezorgd maken

उदाहरण वाक्य

Don't interfere with matters that do not concern you!
Moei u niet met zaken waar ge niets mee te maken hebt!
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
His behavior is my primary concern.
Zijn gedrag is mijn belangrijkste zorg.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
I am concerned about his health.
Ik maak mij zorgen over uw gezondheid.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
I am concerned for her safety.
Ik ben bezorgd om haar veiligheid.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
I have my own opinions concerning politics and religion.
Ik heb mijn eigen meningen wat politiek en religie betreft.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
I'm concerned about him.
Ik maak me zorgen over hem.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
I'm concerned about my wife's hacking cough.
Ik maak mij zorgen over de droge hoest van mijn vrouw.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
It doesn't concern you.
Dat gaat u niets aan.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
Please, don't be concerned about it. It's just a formality.
Wees daarover niet bezorgd. Het is alleen maar een formaliteit.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
She's concerned about your safety.
Ze maakt zich zorgen om uw veiligheid.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!

समानार्थक शब्द

bedrijf: groep, multinationaldictionary extension
© dictionarist.com