डच में human being

उच्चारण
menselijk wezen

उदाहरण वाक्य

Humans are the main cause of the problem.
Mensen zijn de grootste oorzaak voor dit probleem.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
Human beings are social creatures.
Mensen zijn sociale wezens.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
I am a human being.
Ik ben een persoon.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
I am no bird, and no net ensnares me; I am a free human being with an independent will.
Ik ben geen vogel, en geen net verstrikt me; ik ben een vrij mens met een onafhankelijke wil.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
I'm a human being.
Ik ben een mens.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
In the modern age, humans are detached.
In deze moderne tijd zijn de mensen afstandelijk.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
Is a human being mortal?
Zijn mensen sterfelijk?
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
Humans were never meant to live forever.
Het was nooit de bedoeling dat mensen eeuwig zouden leven.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
But human beings are different.
Maar mensen zijn verschillend.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!

समानार्थक शब्द

person: somebody, individual, body, soul, character, someone


dictionary extension
© dictionarist.com