डच में invigorate

उच्चारण
ww. kracht bijzetten, versterken

उदाहरण वाक्य

We must also invigorate it through joint efforts in the field of major infrastructure.
Tevens moeten er gezamenlijke inspanningen worden verricht op het gebied van grote infrastructuren.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
To invigorate Europe – as Europe seems to need such – all twenty-five of us must strive vigorously for solidity.
Om Europa een nieuwe impuls te geven – en die lijkt Europa nodig te hebben – moeten alle vijfentwintig lidstaten krachtig streven naar een versterkt Europa.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
Now is the time to chart the new way forward and to dust down the roadmap, invigorate it and make it new for the 21st century.
Dit is het moment om een nieuwe koers uit te zetten en de routekaart af te stoffen, nieuw leven in te blazen en geschikt te maken voor de eenentwintigste eeuw.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
We need to invigorate and strengthen the European Union, to make it more democratic, more effective and more transparent.
We moeten deze Europese Unie sterker en zelfverzekerder maken, we moeten haar democratischer, efficiënter en transparanter maken.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
Voluntary activity is highly educational for the youth and very invigorating for the elderly.
Vrijwilligerswerk heeft voor de jeugd een grote opvoedende waarde en is zeer stimulerend voor ouderen.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
They invigorate the social dialogue between management and workers in more than 820 companies.
In meer dan 820 ondernemingen brengen Europese ondernemingsraden de sociale dialoog tussen directie en werknemers op een hoger plan.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
This will undoubtedly invigorate the economy and also help to improve air quality, quality of life and everybody's health.
Dit zal zeker de economie stimuleren en de luchtkwaliteit, levenskwaliteit en ieders gezondheid helpen verbeteren.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
Therefore, we need to invigorate the debate amongst young women and young men about the equality agenda.
Daarom moeten we het debat over de gelijkheidsagenda onder jonge vrouwen en jonge mannen stimuleren.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
The EU went into this meeting seeking an invigorated Quartet and I think we managed to achieve that.
De EU is deze bijeenkomst ingegaan om het Kwartet te versterken en ik denk dat we daarin zijn geslaagd.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!

समानार्थक शब्द

enliven: renovate, rejuvenate, reinvigorate, energise, energize, revive, revitalise, revitalize, reanimatedictionary extension
© dictionarist.com