डच में stronger

उच्चारण
[strong] bn. sterk; moedig; krachtig; stinkend

उदाहरण वाक्य

A healthy diet meant a stronger soldier and a longer life.
Een gezond dieet betekende een sterkere soldaat en een langere levensduur.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
A chain is no stronger than its weakest link.
De keten is niet sterker dan de zwakste schakel.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
A tiger is larger and stronger than a cat.
Een tijger is groter en sterker dan een kat.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
Every mistake made me stronger.
Elke fout maakt me sterker.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
Faster, higher, stronger!
Sneller, hoger, sterker.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
Faster, higher, stronger.
Sneller, hoger, sterker.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
He is stronger than ever.
Hij is sterker dan ooit tevoren.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
He's stronger than you.
Hij is sterker dan u.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
Lions are stronger than wolves.
Leeuwen zijn sterker dan wolven.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
Love is stronger than death.
De liefde is sterker dan de dood.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!


dictionary extension
© dictionarist.com