तुर्की में Harvard

उच्चारण
i. Harvard

तुर्की में Harvard

n. Harvard University, private Ivy League university located in Cambridge Massachusetts (USA); city in Illinois (USA)
n. Harvard, Harvard University, private Ivy League university located in Cambridge Massachusetts; city in Illinois

उदाहरण वाक्य

Mark graduated from Harvard in 1991.
Mark 1991 yılında Harvard'dan mezun oldu.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
He's a professor of biology at Harvard.
Harvard'ta bir biyoloji profesörüdür.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
Harvard University was founded in 1636.
Harvard Üniversitesi 1636'da kuruldu.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
My father graduated from Harvard University.
Babam Harvard Üniversite'sinden mezun oldu.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
It's possible that Nicholas will get into Harvard.
Nicholas'ın Harvard'a girmesi mümkündür.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
Nicholas was disappointed that he couldn't get into Harvard.
Nicholas Harvard'a giremediği için hayal kırıklığına uğradı.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
Are you still thinking about applying to Harvard?
Harvard'a başvurmayı hala düşünüyor musun?
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
I can't believe that you actually got into Harvard.
Harvard'a gerçekten girdiğine inanamıyorum.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
Nicholas' parents told me that he would be going to Harvard.
Nicholas'ın ebeveynleri bana onun Harvard'a gidiyor olacağını söyledi.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
Nicholas was shocked to hear that Mary had gotten into Harvard.
Nicholas Mary'nin Harvard'a girdiğini duyduğunda şok oldu.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!


dictionary extension
© dictionarist.com