तुर्की में animate

उच्चारण
f. canlandırmak, hareketlendirmek, anime etmek, neşelendirmek, diriltmek
s. canlı, yaşayan; hareketli, neşeli, hayat dolu

उदाहरण वाक्य

What's your favorite animated movie?
En sevdiğiniz çizgi film nedir?
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
There's a good program on PBS at a quarter after nine - Best Animated Movies of the Year.
Dokuz çeyrekte PBS'te güzel bir program var - Yılın En İyi Animasyon Filmleri.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
Peru is an economically underdeveloped country and just waiting to be animated by our highly civilized culture.
Peru az gelişmiş bir ülkedir ve henüz oldukça uygar kültürümüz tarafından canlandırılmayı beklemektedir.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
The soldiers were animated by the song.
Askerler şarkıyla canlandırıldı.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
Tom became animated.
Tom hareketli oldu.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!

समानार्थक शब्द

1. enliven: activate, quicken, energise, energize, vitalise, vitalize
2. alive: vital, living, breathing
3. encourage: cheer, hearten, inspire, inspirit, wake up, fortify, waken
4. excite: invigorate, buoy, stimulate, arouse, exhilarate, elevate, rousedictionary extension
© dictionarist.com