तुर्की में business

उच्चारण
i. faaliyet, iş, görev, alım satım, ticaret, ticarethane, firma, işyeri, konu, mesele

उदाहरण वाक्य

Nicholas had to go to Boston on business.
Nicholas iş için Boston'a gitmek zorunda kaldı.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
He took over his father's business.
O babasının işini devraldı.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
I've never done business with Nicholas.
Nicholas'la hiç iş yapmadım.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
We do business with that company.
Biz o firma ile iş yaparız.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
I must be away on urgent business.
Acil bir iş için çıkmalıyım.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
It's time to get down to business.
işe başlamanın zamanıdır.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
Tell him to mind his own business.
Ona kendi işine bakmasını söyle.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
Nicholas' business is doing very well.
Nicholas'ın işi çok iyi gidiyor.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
You better mind your own business.
Sen kendi işine baksan daha iyi olur.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
You should go about your business.
işinizi yapmalısınız.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
dictionary extension
© dictionarist.com