तुर्की में decline

उच्चारण
f. çökmek, zayıflamak, düşmek, batmak, çürümek, bozulmak; azalmak; çevirmek, geri çevirmek; çekilmek, çekmek [dilb.]; kabul etmemek; eğimi olmak, eğmek
i. çökme, çöküş, gerileme, batma, düşüş; güçten düşüren hastalık; azalma, yolun sonu

उदाहरण वाक्य

I declined his invitation to dinner.
Akşam yemeğine davetini reddettim.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
As I grew older my health declined.
Yaşlanırken sağlığım zayıfladı.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
She declined to say more about it.
Ondan daha fazla bahsetmeyi reddetti.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
Nicholas declined to comment on the matter.
Nicholas sorunla ilgili yorum yapmayı reddetti.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
He declined the job-offer very politely.
iş teklifini çok kibar şekilde reddetti.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
He had the courage to decline the offer.
Teklifi reddedecek cesareti vardı.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
I intend to decline his offer to help me.
Bana yardım etmek için yaptığı teklifi reddetmek niyetindeyim.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
They declined the invitation to our party.
Onlar bizim partiye daveti reddetti.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
Mary declined an invitation to the concert.
Mary konser için bir davetiyeyi geri çevirdi.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
Nicholas declined the invitation to Mary's party.
Nicholas Mary'nin partisine daveti reddetti.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!

समानार्थक शब्द

1. decrease: decay, dissolution, degradation, degeneration, ebb, deterioration, failure
2. slope: descent, pitch, declivity, dip, hill, incline
3. refuse: repel, avoid, desist, disapprove, deny, dismiss
4. descend: dip, sag, droop, set, incline, settle
5. abase: condescend, debase, lower oneself, stoop
6. weaken: die, cheapen, decay, dwindle, worsen, degenerate, fadedictionary extension
© dictionarist.com