तुर्की में liquid

उच्चारण
i. sıvı, likit madde
s. likit, sıvı, akıcı, berrak, saydam, ıslak

उदाहरण वाक्य

A bottle is usually made of glass and holds a liquid.
Şişeler genellikle camdan yapılır ve içinde sıvılar saklanır.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
When we drink we swallow a liquid.
İçmek, sıvıları yutmak demektir.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
You should drink a lot of liquid.
Çok sıvı içmelisin.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
When ice melts it becomes liquid.
Buz erirse sıvı olur.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
After he confirms the liquid is authentic you'll switch the vial with another one containing water and a radioactive isotope so that we can track via satellite.
O, sıvının otantik olduğunu onayladıktan sonra, küçük şişeyi içi su ve radyoaktif izotop bulunan başka bir şişeyle değiştireceksin, böylece uyduyu takip edebileceğiz.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
You have to learn not to use bleaching liquid for my colourful clothes.
Benim renkli kıyafetlerimde beyazlatıcı sıvı kullanmamayı öğrenmelisin.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
A sponge absorbs liquids.
Sünger sıvıları emer.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
Instead of ink, there was some unidentified liquid in the bottle.
Şişede mürekkep yerine, ne olduğu belirsiz bir sıvı vardı.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
That liquid is harmful.
O sıvı zararlıdır.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
Water and oil are both liquids.
Su ve yağ her ikisi sıvıdır.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!

समानार्थक शब्द

1. fluid: elixir, solution, liquor
2. mellifluous: soft, mellow, honeyeddictionary extension
© dictionarist.com