तुर्की में preceding

उच्चारण
s. önceki, önce gelen

उदाहरण वाक्य

Not is the general declarative form of no, indicating a negation of a related statement which it usually precedes.
Değil, genellikle önde gelen ilgili bir ifadenin reddini gösteren, hayır'ın genel ifade şeklidir .
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
Your reputation precedes you.
Sizin itibarınız önde gelir.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
In English the verb precedes the object.
İngilizcede yüklem nesneden önce gelir.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
Lightning precedes thunder.
Şimşek gök gürültüsünden önce gelir.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
The essential points of my argument have been expressed in the preceding pages.
Benim görüşümün temel noktasını önceki sayfalarda ifade ettim.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
The flash of lightning precedes the sound of thunder.
Şimşeğin ışığı gök gürültüsünün sesinden önce gelir.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
The index advanced to 120.5, up 4% from the preceding month.
Endeks 120.5'e yükseldi, bir önceki aya göre %4 fazla.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
The index rose 4% from the preceding month.
Endeks bir önceki aya göre % 4 yükseldi.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
The preceding month was very rainy.
Önceki ay çok yağışlıydı.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!

समानार्थक शब्द

former: antecedent, prior, past, foregoing, anterior, elapsed, gone bydictionary extension
© dictionarist.com