तुर्की में sanctioned

उच्चारण
[sanction] f. uygun görmek, onaylamak, izin vermek

उदाहरण वाक्य

- Hundreds of millions of people starved in poorer countries. A high degree of prosperity survived when the developed world introduced sanctions.
- Daha fakir ülkelerdeki yüz milyonlarca insan açlık çekti. Gelişmiş dünya izin verdiğinden yüksek seviyedeki zenginlik yaşamaya devam etti.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
His father would never sanction his engagement to a girl who did not share the same religious beliefs as their family.
Babası onların ailesi gibi aynı dini inançları paylaşmayan bir kızla onun nişanını tasdik etmedi.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
I doubt if sanctions will work.
Yaptırımların işe yarayıp yaramayacağından şüpheliyim.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
It is improper to impose sanctions upon the union.
Sendika üzerine yaptırımlar uygulanması uygunsuz.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
Sanctions might work.
Yaptırımlar işe yarayabilir.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
The United States has officially ended economic sanctions against Burma.
Amerika Birleşik Devletlerinin Burmaya karşı ekonomik yaptırımları resmen sona erdi.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
The US prepare new sanctions against Russia.
ABD, Rusya'ya karşı yeni yaptırımlara hazırlanıyor.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!

समानार्थक शब्द

authorised: authorized, certified, allowed, affirmed, endorsed, permitted, approved


dictionary extension
© dictionarist.com