तुर्की में spell

उच्चारण
f. hecelemek, imlâsını yazmak, diye okunmak, anlamına gelmek, nöbetini devretmek, yerine çalışmak, büyülemek, etkilemek
i. büyü, afsun, sihir, tılsım, büyüleme, büyülenme, alımlılık, çekıcilik, sıra, nöbet, vardiya, çalışma sırası, kısa süre, kısa mesafe, dönem, kriz (öksürük vb.)

उदाहरण वाक्य

She made a lot of spelling mistakes.
Bir sürü yazım hataları yaptı.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
Correct my spelling if it's wrong.
Eğer hatalıysa yazımı düzelt.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
Could you spell your name please?
Adınızı heceler misiniz lütfen?
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
How do you spell your family name?
Aile adınızı nasıl hecelersiniz?
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
He taught me how to spell the word.
Kelimeyi nasıl heceleyeceğimi öğretti.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
I don't know how to spell the word.
Kelimeyi nasıl heceleyeceğimi bilmiyorum.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
I get dizzy spells when I stand up.
Ayağa kalktığımda başım döner.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
Please tell me how to spell your name.
Adınızı nasıl heceleyeceğimi lütfen bana söyleyin.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
I can't remember how to spell her name.
Onu adının nasıl hecelendiğini hatırlamıyorum.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
Will you tell me how to spell the word?
Kelimeyi nasıl heceleyeceğimi bana söyler misin?
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!

समानार्थक शब्द

1. shift: time, stint, bout, hitch, tour, turn, trick
2. charm: incantation, hex, conjuration, amulet, talisman
3. period: term, interval, interlude
4. indicate: connote, signifydictionary extension
© dictionarist.com