तुर्की में surviving

उच्चारण
s. sağ kalan, hayatta kalan, kalan, geride kalan, geriye kalan

उदाहरण वाक्य

Their company survived the crisis.
ޞirketleri krizi atlattı.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
Will newspapers be able to survive?
Gazeteler varlıklarını sürdürebilecekler mi?
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
How long can a dead language survive?
Ölü bir dil ne kadar süre yaşayabilir?
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
Only one person survived the accident.
Sadece bir kişi kazadan sağ kurtuldu.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
Nicholas thought he had a chance to survive.
Nicholas hayatta kalma şansı olduğunu düşündü.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
None of the old trees survived the fire.
Yaşlı ağaçlardan hiçbiri yangını atlatamadı.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
Only two people survived the earthquake.
Sadece iki kişi depremi atlattı.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
Nicholas understands what it takes to survive.
Nicholas hayatta kalmak için ne gerektiğini anlıyor.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
Could you survive alone in the wilderness?
Vahşi hayatta tek başına yaşayabilir misin?
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
She was the only one to survive the crash.
Kazada hayatta kalan tek kişiydi.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!

समानार्थक शब्द

flourishing: thriving, profitable, prospering, successful, going along finedictionary extension
© dictionarist.com