तुर्की में wiggle

उच्चारण
f. rahat durmamak, kıpır kıpır oynamak, kıpırdamak, kıvrılmak, oynatmak, kıpırdatmak

उदाहरण वाक्य

With horror Nancy saw a wiggling creature come out of that bag.
Nancy, çantadan sağa sola kıvrıla kıvrıla çıkan yaratığı görünce ürktü.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
Everyone look! His ears wiggle if you scratch his chin.
Millet bakın! Çenesini kaşıdığınızda kulakları oynuyor.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
Can you wiggle your ears?
Kulaklarını oynatabilir misin?
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
The doctor asked me to wiggle my toes.
Doktor ayak parmaklarımı kıpırdatmamı istedi.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
Tom wiggled his nose.
Tom burnunu oynattı.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
Tom wiggled his toes.
Tom parmaklarını oynattı.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!

समानार्थक शब्द

shake: jiggle, shimmer


dictionary extension
© dictionarist.com