पोलिश में alive

उच्चारण
a. żyjący, żywy, napięcie: pod napięciem {elektr.}

उदाहरण वाक्य

Everything was very green, very alive, full of forests and cows, that produce some of the best milk in Europe.
Wszystko było bardzo zielone, bardzo żywe, pełne lasów i krów, które produkują niektóre z najlepszego mleka w Europie.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
We found him alive.
Znaleźliśmy go żywego.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
They caught a lion alive.
Złapali lwa żywcem.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
The goldfish is alive.
Złota rybka żyje.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
After his accident, he is happy to be alive.
On jest szczęśliwy, że żyje po tym swoim wypadku.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
Many great thinkers who were unknown while alive became famous after death.
Wielu wielkich myślicieli, którzy byli nieznani za życia, zdobyło sławę po śmierci.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
Almost all dogs are alive.
Prawie wszystkie psy są żywe.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
I heard that a paralyzed man was eaten alive by maggots.
Słyszałem, że sparaliżowanego człowieka zjadły żywcem larwy much.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
Elvis Presley is alive!
Elvis Presley żyje!
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
I'm sure he's alive.
Jestem pewien, że on żyje.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!

समानार्थक शब्द

possessing life: living, life, liveborn, vital, live, animation, vitality, animate, aliveness, viable
(often followed by `with') full of life and spirit: lively
having life or vigor or spirit: reanimated, full of life, revived, spirited, vital, enlivened, animated, lively
in operation: active, existent, existing
mentally perceptive and responsive: aware, awake, cognizant, cognisant, alert
(followed by `to' or `of') aware of: sensitive
capable of erupting: active, live


dictionary extension
© dictionarist.com