पोलिश में approved

उच्चारण
a. zatwierdzony, uznany

उदाहरण वाक्य

Father will never approve of my marriage.
Ojciec nigdy nie zaakceptuje mojego małżeństwa.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
The treaty was approved.
Traktat został zatwierdzony.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
Congress finally approved Wilson's proposals.
Kongres nareszcie zgodził się na propozycje Wilsona.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
He gave her an approving nod.
Skinął jej potakująco głową.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
Thank you for approving my join request.
Dziękuję za zaakceptowanie mojej prośby o przyłączenie.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
I don't approve of what Tom has done.
Nie pochwalam tego, co Tom zrobił.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
I think you'll approve.
Myślę, że to docenisz.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
A vast majority of people approve of the plan.
Zdecydowana większość osób zgadza się na ten plan.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
(The minutes of the previous sitting were approved)
(Protokół poprzedniego posiedzenia został przyjęty)
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
(The Minutes of the previous sitting were approved.)
(Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.)
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!

समानार्थक शब्द

established by authority; given authoritative approval: authorised, sanctioned, authorized


dictionary extension
© dictionarist.com