पोलिश में breathing

उच्चारण
n. dech
a. żywy, tchnący życiem, oddechowy

उदाहरण वाक्य

He could not breathe deeply.
Nie mógł głęboko oddychać.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
I will listen to your chest. Breathe deeply, please. Now hold your breath.
Osłucham cię. Oddychaj proszę głęboko. Teraz wstrzymaj oddech.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
I used to dream about being able to breathe underwater.
Kiedyś marzyłem o tym, żeby być w stanie oddychać pod wodą.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
Does it hurt when you breathe?
Boli kiedy oddychasz?
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
Tom was breathing.
Tom oddychał.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
Can you breathe?
Możesz oddychać?
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
He's not breathing!
On nie oddycha!
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
I like to breathe the clean mountain air.
Lubię oddychać czystym, górskim powietrzem.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
Don't forget to breathe.
Nie zapomnij oddychać.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
I always forget to breathe.
Zawsze zapominam oddychać.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!

समानार्थक शब्द

the bodily process of inhalation and exhalation; the process of taking in oxygen from inhaled air and releasing carbon dioxide by exhalation: bodily function, sniffle, second wind, abdominal breathing, heaving, body process, periodic breathing, Cheyne-Stokes respiration, snoring, breathing in, hyperpnea, external respiration, eupnoea, exhalation, inspiration, panting, intake, stertor, snivel, bodily process, smoking, wheeze, inhalation, snuffle, snore, respiration, breathing out, eupnea, hypopnea, artificial respiration, ventilation, hyperventilation, expiration, smoke, activity, aspiration
deriving oxygen from the air
passing or able to pass air in and out of the lungs normally; sometimes used in combination: eupneic, eupnoeic, sweet-breathed


dictionary extension
© dictionarist.com