पोलिश में cutting

उच्चारण
n. cięcie, wykop, sadzonka, przesieka, wycinek z gazety, obcinek, obniżka, próbka materiału, wyrąb, zaszczepka, naruszenie
a. sieczny, tnący, ostry, przejmujący, uszczypliwy, zgryźliwy

उदाहरण वाक्य

I can't cut my nails and do the ironing at the same time!
Nie mogę obcinać paznokci i jednocześnie prasować!
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
I'm cutting down on sweets.
Ograniczam jedzenie słodyczy.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
Lend me something with which to cut this.
Pożycz mi coś do cięcia.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
He cut his sister a piece of bread.
Ukroił siostrze kromkę chleba.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
She cut the cake into six pieces and gave one to each of the children.
Podzieliła ciasto na sześć kawałków i dała po jednym każdemu dziecku.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
She cut the apple in half.
Przekroiła jabłko na pół.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
She wanted to have her hair cut, but her mother wouldn't let her.
Chciała ściąć włosy, ale jej mama nie pozwoliła.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
Don't cut in while we're talking.
Nie przeszkadzaj nam w rozmowie.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
A barber is a man who shaves and cuts men's hair.
Fryzjer to człowiek zajmujący się obcinaniem i goleniem włosów.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
It's easy to cut cheese with a knife.
Łatwo kroi się ser nożem.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!

समानार्थक शब्द

the activity of selecting the scenes to be shown and putting them together to create a film: creating by removal, film editing
the act of cutting something into parts: division, undercut, cut, severance, dissection, slicing, scission, severing
a part (sometimes a root or leaf or bud) removed from a plant to propagate a new plant through rooting or grafting: quickset, stalk, slip, stem
removing parts from hard material to create a desired pattern or shape: truncation, creating by removal, petroglyph, carving
painful as if caused by a sharp instrument: lancinate, piercing, keen, stabbing, sharp, lancinating, knifelike
the act of penetrating or opening open with a sharp edge: gash, surgical incision, cut, incision, opening, section, snick, nick, slash, notch
a piece cut off from the main part of something: part, pruning, piece
(of speech) harsh or hurtful in tone or character: edged, stinging, unkind
an excerpt cut from a newspaper or magazine: press cutting, clipping, selection, excerption, excerpt, newspaper clipping, extract, press clippingdictionary extension
© dictionarist.com