पोलिश में exchange

उच्चारण
n. zamiana, wymiana, wymienienie, kurs, giełda, centrala telefoniczna, dzielenie
v. zamieniać, wymieniać, podzielić, zamienić, wymienić
a. wymienny, dewizowy, walutowy, giełdowy

उदाहरण वाक्य

“Because I couldn’t see him in any other way.” I can imagine the exchanges of glances between the judges.
„Ponieważ nie mogłam się z nim zobaczyć w żaden inny sposób.” Mogę sobie wyobrazić wymianę spojrzeń między sędziami.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
What is the exchange rate?
Jaki jest kurs wymiany?
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
Where can I exchange money?
Gdzie mogę wymienić pieniądze?
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
Tom exchanged seats with Mary.
Tom zamienił się miejscami z Mary.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
Tom is dating a Chinese exchange student.
Tom spotyka się z chińską studentką z wymiany.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
They exchanged their camera for a guitar.
Wymienili swoją kamerę na gitarę.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
I exchange letters with her.
Wymieniam z nią listy.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
Where can dollars be exchanged for pounds?
Gdzie można wymienić dolary na funty?
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
I exchanged yen for dollars.
Wymieniłem jeny na dolary.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
The exchange rate for the yen against the dollar has risen.
Kurs jena wzrósł w stosunku do dolara.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
dictionary extension
© dictionarist.com