पोलिश में offered

उच्चारण
a. oferowany

उदाहरण वाक्य

While I see what you say, I can't accept your offer.
Choć rozumiem co masz na myśli, nie mogę zgodzić się na twoją propozycję.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
He responded to her offer with a laugh.
Odpowiedział ze śmiechem na jej propozycję.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
She turned down my offer.
Odrzuciła moją propozycję.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
I offered to help her with her homework.
Zaproponowałem jej pomoc przy pracy domowej.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
Can I offer you another piece of cake?
Czy mogę ci zaproponować następny kawałek ciasta?
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
I would offer you a coffee if you had the time.
Zaproponowałbym ci kawę, gdybyś miał czas.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
I just want to make sure that his offer has no strings attached.
Po prostu chcę się upewnić, że jego oferta nie ma żadnych haczyków.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
They gave me an offer that I couldn't refuse.
Dali mi propozycję, której nie mogłem odmówić.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
Tom made me an offer I couldn't refuse.
Tom złożył mi ofertę, której nie mogłem odrzucić.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
She tried to persuade him not to decline the offer.
Próbowała go przekonać, żeby nie odrzucał propozycji.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!


dictionary extension
© dictionarist.com