पोलिश में traffic

उच्चारण
n. handel jakimś towarem, ruch, automobilowy: transport automobilowy
v. handlować, frymarczyć, przeszachrować, kupczyć

उदाहरण वाक्य

After some time, we arrived at a place with much more traffic.
Po pewnym czasie dotarłyśmy do miejsca, w którym był znacznie większy ruch.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
When we left, we drove without knowing well into a road with less traffic.
Gdy wyjechałyśmy, pojechałyśmy bez odpowiedniej wiedzy na drogę o mniejszym ruchu.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
The bridge is open to traffic.
Most jest otwarty dla ruchu.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
I hope that neither of them was involved in the traffic accident.
Mam nadzieję, że nikogo z nich nie dotyczył ten wypadek.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
Go straight down the road, and when you pass the traffic light you're there.
Idź wzdłuż ulicy i kiedy miniesz światła, będziesz na miejscu.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
He had a traffic accident.
On miał wypadek drogowy.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
The city increased the number of traffic signals at major intersections.
Miasto zwiększyło liczbę świateł na głównych skrzyżowaniach.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
The accident cause traffic chaos.
Wskutek tego wypadku na ulicy zapanował chaos.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
Many people die in traffic accidents.
Wielu ludzi ginie w wypadkach drogowych.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
Dick got in a traffic accident.
Dick miał wypadek samochodowy.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!

समानार्थक शब्द

1. transit: transportation, travel, movement, influx, passage
2. trade: commerce, business, transactions, exchangedictionary extension
© dictionarist.com