पोलिश में write down

उच्चारण
v. nakreślić, zanotować, nakreślać

उदाहरण वाक्य

She always writes down every word her teacher says.
Ona zawsze zapisuje każde słowo swego nauczyciela.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
Have you written down the phone number?
Zapisałeś numer telefonu?
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
He wrote down the telephone number.
Zapisał numer telefonu.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
Please write down what he says.
Zapisz proszę to co mówi.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
Please write down the correct form of the verb.
Proszę wpisać poprawną formę czasownika.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
Please write down questions.
Proszę napisać pytania.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
Please write down the numbers using cyphers.
Proszę napisać liczebniki cyframi.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
I will write down your name and address.
Zapiszę twoje nazwisko i adres.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
I wrote down every phrase in his speech that he stressed.
Zapisałem każde zdanie z jego wystąpienia, na które położył nacisk.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
I wrote down his phone number.
Zapisałem jego numer telefonu.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!

समानार्थक शब्द

put down in writing; of texts, musical compositions, etc.: note, transcribe, take down, dash down, put down, notate, write, dash off, set down, get down
reduce the estimated value of something: expense, write off, depreciate


dictionary extension
© dictionarist.com