रोमानियाई में being

उच्चारण
n. fiinţare, fiinţă, existenţă, viaţă, făptură, creatură, esenţă, prezenţă, străfund
a. prezent, existent, fiinţă: în fiinţă

उदाहरण वाक्य

Today is June 18th and it is Muiriel's birthday!
Azi e 18 iunie şi e aniversarea Muirielei!
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
Muiriel is 20 now.
Muiriel are acum 20.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
The password is "Muiriel".
Parola este „Muiriel”.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
I will be back soon.
Mă voi întoarce în curând.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
This is never going to end.
Asta nu se va termina niciodată.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
That was an evil bunny.
Asta a fost un iepuraș parșiv.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
I was in the mountains.
Am fost în munți.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
Is it a recent picture?
Este o fotografie recentă?
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
You're in better shape than I am.
Ești într-o formă mai bună decât sunt eu.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
You are in my way.
Ești în calea mea.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!

समानार्थक शब्द

the state or fact of existing: presence, transcendency, coexistence, timeless existence, transcendence, existence, possibleness, living, state, animation, actuality, eternity, life, preexistence, subsistence, possibility, nonexistent, existing, beingness, timelessness, existent, aliveness
lack of prosperity or happiness or health: hardship, hard knocks, miserableness, misery, wretchedness, adversity
a contented state of being happy and healthy and prosperous: prosperity, eudaemonia, wellness, wellbeing, fool's paradise, successfulness, health, welfare, upbeat, eudaimonia


dictionary extension
© dictionarist.com