रोमानियाई में breathing

उच्चारण
n. respiraţie, răsuflare, dorinţă tainică, suflare, adiere, abur, briză
a. respira: care respiră, respirator, viu

उदाहरण वाक्य

You can't breathe here.
Nu se poate respira aici.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
Breathing is forbidden here.
Nu se poate respira aici.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
That is why self-contained breathing equipment is needed.
De aceea, este necesar echipament de respiraţie autonom.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
That is why Parliament believes that the efforts made under the French Presidency to breathe new life into the Barcelona Process are important.
Acesta este motivul pentru care Parlamentul consideră că sunt importante eforturile făcute sub preşedinţia franceză pentru a reînsufleţi Procesul de la Barcelona.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
The agreements are of course a two-stage process: interim agreements to ensure we do not face the WTO challenge and to create some breathing space for the second stage, the negotiation of full EPAs.
Acordurile reprezintă, bineînţeles, un proces în două etape: acorduri interimare prin care ne asigurăm că nu intrăm în conflict cu OMC şi că vom crea spaţiu pentru a doua etapă, negocierea APE-urilor globale.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
It is through economic and social patriotism, national and European preference and national and European protection that we will be able to breathe new life into our industrial sectors.
Numai prin patriotism economic şi social, prin preferinţa pentru naţional şi european şi prin protecţie naţională şi europeană vom reuşi să insuflăm o nouă viaţă sectoarelor noastre industriale.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
Above all, it needs to be flexible enough to adapt to new circumstances and to let the market breathe.
În primul rând, trebuie să fie suficient de flexibilă pentru a se putea adapta la noi situaţii şi pentru a lăsa piaţa să respire.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
The Arctic is not some sort of theme park or museum: it is a living, breathing community with its own modern economy and at the heart of that is what is taken from the seas.
Regiunea arctică nu este un parc tematic sau un muzeu: este o comunitate în carne şi oase, cu o economie modernă proprie la baza căreia stau produsele marine.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
We must breathe life into the foundations on which the European Union is based.
Trebuie să însufleţim temelia pe care se bazează Uniunea Europeană.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
It is deeply regrettable that the opportunity is not being taken, in connection with the economic crisis, to breathe new life into this type of measure.
Este extrem de regretabil că nu se profită de această oportunitate, în contextul crizei economice, pentru a relansa acest tip de măsură.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!

समानार्थक शब्द

the bodily process of inhalation and exhalation; the process of taking in oxygen from inhaled air and releasing carbon dioxide by exhalation: bodily function, sniffle, second wind, abdominal breathing, heaving, body process, periodic breathing, Cheyne-Stokes respiration, snoring, breathing in, hyperpnea, external respiration, eupnoea, exhalation, inspiration, panting, intake, stertor, snivel, bodily process, smoking, wheeze, inhalation, snuffle, snore, respiration, breathing out, eupnea, hypopnea, artificial respiration, ventilation, hyperventilation, expiration, smoke, activity, aspiration
deriving oxygen from the air
passing or able to pass air in and out of the lungs normally; sometimes used in combination: eupneic, eupnoeic, sweet-breathed


dictionary extension
© dictionarist.com