रोमानियाई में invigorate

उच्चारण
v. întări, fortifica, tonifica, înviora, da puteri noi

उदाहरण वाक्य

The solution lies in an invigorated Quartet and particularly in redoubling the joint effort between the new US administration and a stronger and more integrated EU.
Soluţia rezidă într-un Cvartet revigorat şi, în special, în intensificarea eforturilor comune ale noii administraţii americane şi ale unei UE mai puternice şi mai integrate.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
This procedure was introduced in order to invigorate our debates, to generate dialogue with the Commission and to strengthen the debating culture.
Această procedură a fost introdusă pentru a da energie dezbaterilor noastre, pentru a genera dialog cu Comisia şi pentru a consolida cultura dezbaterii.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
(PT) The interest in adopting this proposal for a directive essentially lies in how it can help to invigorate local economies and support social action.
(PT) Interesul în adoptarea acestei propuneri de directivă constă mai ales în modul în care aceasta poate contribui la înviorarea economiilor locale şi la susţinerea acţiunilor sociale.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
It is an important step in invigorating the European economy in the middle of an unprecedented crisis which is harming the real economy at all levels more and more every day.
Reprezintă un pas important pentru revigorarea economiei europene în mijlocul unei crize fără precedent care afectează în fiecare zi tot mai mult economia reală la toate nivelurile.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
However, I believe that this diversity is invigorating for our continent and for the process of integration and that it belongs here.
Cu toate acestea, cred că această diversitate este revigorantă pentru continentul nostru şi pentru procesul de integrare şi cred că ea trebuie să existe.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
(EL) Mr President, under pressure from the economic crisis, many states are introducing measures to invigorate their domestic industries.
(EL) Dle preşedinte, sub presiunea crizei economice, numeroase state introduc măsuri de învigorare a industriilor naţionale.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
This is precisely why it is important to invigorate this sector and stimulate sales.
Tocmai de aceea este important să revigorăm acest sector şi să stimulăm vânzările.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
Therefore, we need to invigorate the debate amongst young women and young men about the equality agenda.
De aceea, trebuie să revigorăm dezbaterea în rândul tinerelor femei şi al tinerilor bărbaţi, în legătură cu agenda privind egalitatea.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
There are no strategic guidelines whatsoever to safeguard balanced growth and invigorate competitiveness for all the Member States.
Nu există niciun fel de orientări strategice pentru a proteja creșterea echilibrată și pentru a stimula competitivitatea tuturor statelor membre.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
Measures designed to invigorate the economy and employment over the long term are an important contribution for the EU to make in order to help this hard-hit country out of its crisis.
Măsurile destinate revigorării economiei și a ocupării forței de muncă pe termen lung sunt o contribuție importantă a UE cu scopul de a ajuta această țară greu lovită să iasă din criză.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!

समानार्थक शब्द

enliven: renovate, rejuvenate, reinvigorate, energise, energize, revive, revitalise, revitalize, reanimatedictionary extension
© dictionarist.com