अंग्रेज़ी में forma

उच्चारण
pref. forma

उदाहरण वाक्य

Ik voeg eraan toe dat ik dat niet pro forma heb gezegd.
I must add that I did not say this just for formality' s sake.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
De Commissie zit er niet pro forma, de Commissie is er om handelend op te treden, mevrouw Schreyer, daar wil ik u even aan herinneren!
That is not what we have a Commission for. The Commission is there to act, and of that I would remind you, Mrs Schreyer.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
Pro forma worden wij dan wel nog geraadpleegd, maar de Raad laat daarbij zijn gezicht niet zien.
We are, admittedly, being consulted, but the Council is not here.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
Deze richtlijn gaat eigenlijk over de formalisering van het instellen van een controlesamenleving en het toezicht op individuen.
This directive is really about formalising the creation of a surveillance society and the control of individuals.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
Weliswaar vond er pro forma een stemming in het parlement plaats, maar daarmee was de kous af.
A pro forma parliamentary vote was taken, but that was all.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
Het zijn stappen in de richting van een formalisering, in de richting van een mogelijke erkenning van een onafhankelijkheid.
These are - or at least appear to be - moves towards formalisation, towards a possible recognition of independence.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
Dit zou een belangrijke stap zijn in de richting van een verdere formalisering van de mensenrechtendialoog.
This would then be an important step forward to further formalise a dialogue on these issues.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
We kijken nu uit naar de formalisering van het akkoord in tweede lezing.
We now look forward to the formalisation of the second-reading agreement.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
Daarna had men een besluit kunnen nemen over de formalisering.
Then you could have made a decision regarding formalisation.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
Kenners van de regio zeggen dat er de facto vóór het pro-formabesluit van het Hof al sprake was van een presidentieel systeem.
Those who know the region say that a de facto presidential system was already in place before the pro forma court judgment.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!dictionary extension
© dictionarist.com