अंग्रेज़ी में onvervalst

उच्चारण
adj. genuine, unadulterated, sincere, honest, real, uncorrupted, sterling, true blue

उदाहरण वाक्य

We willen zijn retoriek van de afgelopen dagen terugzien in onvervalst leiderschap en concrete actie.
We want his rhetoric of recent days to be matched by real leadership and real action.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
Er moet een onvervalst actieprogramma voor duurzame ontwikkeling komen, als onderdeel van het communautair beleid.
There needs to be a proper action programme for sustainable development as part of EU policy.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
Nu worden we bekritiseerd omdat het voedsel een prijs heeft bereikt die waarschijnlijk realistisch en onvervalst is.
Now we are being criticised because food has reached what is probably a realistic and genuine price.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
Soms worden zij gebruikt als middel om gevallen van onvervalst EU-neokolonialisme in de zogenoemde ontwikkelingslanden te financieren.
Sometimes it is used as a means of financing instances of veritable EU neocolonialism in so-called developing countries.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
Het is een onvervalst Europese kijk op de toekomst van het Europese project.
It is a genuine European perspective on the future of the European project.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
Dit is een onvervalst communautair belang, vooral nu we op het punt staan om de energiemarkten in Europa open te gooien.
This is a genuine Community interest, particularly now that we are about to open up the energy markets in Europe.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!

समानार्थक शब्द

authentiek: echt, zuiver


dictionary extension
© dictionarist.com