अंग्रेज़ी में wordend

उच्चारण
adj. nascent

उदाहरण वाक्य

Het is onmogelijk om de uitdagingen van een groter en steeds groter wordend Europa het hoofd te bieden met minder geld.
It is impossible to overcome the challenges of an enlarged and ever-enlarging Europe with less money.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
Velen beschouwen de EU nog altijd als een steeds groter wordend bureaucratisch monster.
Many still see the EU as an ever more tentacular bureaucracy.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
De georganiseerde misdaad is een steeds groter wordend probleem in Europa.
Organised crime is an ever-growing problem in Europe.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
Wij hopen dat er een gemakkelijkere weg wordt gevonden om het chronische probleem van een ouder wordend Europa op te lossen.
We hope that an easier way will be found to solve the chronic problem of ageing Europe.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
Een ander, steeds belangrijker wordend aspect van sociale uitsluiting is het gegeven dat veel mensen geen toegang hebben tot informatietechnologieën.
Another aspect of social exclusion that is becoming more important is the lack of access to information technologies.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
Dat is op het ogenblik niet het geval in de Europese Unie en we worden ons bewust van een steeds groter wordend gevaar.
This is not the case in the European Union at present, and we are conscious of a growing danger.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
Dat wil zeggen nuttig voor de EU, met voorstellen die zijn opgesteld om de controle van de EU naar een steeds groter wordend terrein uit te breiden.
Beneficial, that is, for the EU, with proposals constructed on the basis of extending EU control over a wider and wider area.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!


dictionary extension
© dictionarist.com