अंग्रेज़ी में forma

n. form, shape, cut, cast, make, matrix, figure, fettle, sort, model, trim, condition, mould, mold, pattern, figuration

उदाहरण वाक्य

Znęcanie się pojawia się w wielu formach.
Bullying comes in many forms.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
Oliwki są stamtąd, skąd pochodzi oliwa, ale w Hiszpanii jedzą je również na surowo z olejem, octem, czosnkiem, przyprawami... jak możemy zobaczyć później, były tam tysiące ich rodzajów i form.
The olives are where the olive oil comes from, but in Spain they eat them also raw, with oil, vinegar, garlic, spices… also, as we can see later, there were thousands of types and forms of them.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
Żołnierze mieli wystarczająco, aby utrzymać dobrą formę do walki, ale czasami tęsknili za ciastami.
The soldiers had enough to keep them fit for battle, but sometimes they longed for pastry.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
Jest tyle rzeczy, które możesz robić, aby utrzymać formę.
There are so many things you can do to keep fit.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
Musisz okazać wielki szacunek, przynieść mały prezent dla rodziny, używać specjalnej pełnej szacunku formy języka itd.
You have to be very respectful, bring a little gift for the family, use a special respectful form of language, etc.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
Jesteś w lepszej formie niż ja.
You're in better shape than I am.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
Demokracja jest formą rządów.
Democracy is one form of government.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
Nie jestem w formie.
I'm not in good shape.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
Bycie w formie wymaga wysiłku.
Being in good shape takes effort.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
Ludzie w SETI szukają inteligentnych form życia we wszechświecie, bo na Ziemi jeszcze ich nie znaleźli.
The people at SETI are looking for intelligent life in the universe because they haven't found it here on Earth!
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!dictionary extension
© dictionarist.com