अंग्रेज़ी में comenta

v. comment, annotate, observe on, observe upon, remark, criticize

उदाहरण वाक्य

Voi comenta mai pe larg soluţiile la nivel naţional.
I shall spend a little more time on national-level solutions.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
Voi comenta două aspecte: în primul rând, siguranţa umană.
Let me comment on two specific issues: firstly, on human security.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
De fapt, aşa cum comenta colega noastră, dna Creţu, acest lucru a demonstrat voinţă politică, arătând că putem colabora la căutarea unor soluţii la actuala criză.
In fact, as our colleague Mrs Creţu commented, this has demonstrated political will, showing that we can do our bit in searching for solutions to the present crisis.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
Există, desigur, destul de multe aspecte asupra cărora aş putea comenta, dar nu voi face acest lucru astăzi, deoarece nu este dezbaterea Consiliului.
There is, of course, an awful lot I could comment on, but I will not do that today, because this is not the Council's debate.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
În ceea ce priveşte preşedintele Consiliului, nu voi comenta.
Now, regarding the future President of the Council, I am not going to comment.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
Voi comenta acum asupra câtorva aspecte ce au apărut în timpul discuţiilor, şi asupra cărora consider că merită să mă opresc.
I shall now comment on a few things that have come up in the discussion, and I think it is worthwhile taking them up.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
(DE) Dle Preşedinte, doresc să încep prin a comenta ce a spus dl comisar Dimas.
(DE) Mr President, I would like to start by commenting on what Commissioner Dimas said.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
În vederea evaluării operaţiunii, aş fi recunoscătoare dacă dl comisar ar putea comenta pe acest subiect.
In view of the scale of the operation, I would be grateful if the Commissioner could comment on this matter.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
Puteţi comenta poziţia luată de ţara mea, Grecia, care are aceeaşi forţă în Kosovo şi, după cum ştim cu toţii, are probleme economice?
Can you comment on the stand being taken by my country, Greece, which has the same force in Kosovo and, as we all know, has economic problems?
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
În încheiere, voi comenta întrebarea dlui Kelly.
Finally, I will comment on Mr Kelly's question.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!dictionary extension
© dictionarist.com