जर्मन → अंग्रेज़ी - betucht

उच्चारण
adj. well-to-do, well-heeled

जर्मन → फ्रेंच - betucht

उच्चारण
adj. rupin, plein aux as

जर्मन → स्पेनिश - betucht

उच्चारण
adj. adinerado, forrado, morrocotudo

जर्मन → तुर्की - betucht

उच्चारण
s. güvenilebilir, varlıklı


© dictionarist.com