जर्मन → फ्रेंच - leberkrank

उच्चारण
adj. malade du foie, hépatique

जर्मन → स्पेनिश - leberkrank

उच्चारण
adj. enfermo del hígado, hepático

जर्मन → चीनी - leberkrank

उच्चारण
adj. 肝病的。患肝病的。


© dictionarist.com